Undervisningsmiljø

 Undervisningsmiljø

En undervisningsmiljøvurdering skal gennemsføres mindst hvert 3. år.

En vurdering af uddannelsesstedets sikkerheds-og sundhedsmæssige forhold, samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø skal vurderes.

I 2016/17 har vi  gennemført en undervisningmiljøvudering  med fokus på det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Eleverne fra 0 – 9.klasse er blevet stillet 10 spørgsmål om både det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. De er blevet stillet spørgsmål om rengørings- og toiletforhold på skolen, om møblerne, lys og lugt i klasseværelser og også om fællesarealer.

Overalt var resultaterne positive, for eksemplel;

Elevene er tilfredse med, hvordan skolen ser ud, at der er ro i klassen, gode steder til gruppearbejde og udluftning i klasserne. Eleverne er glade for at komme i skolen og de føler sig trygge.

 

Denne undersøgelse har også gjørt os opmærksomme på områder, som kan forbedres, for eksempel:

Møblerne i klasserne, rengøring på toiletterne, renovering af slidte trægulve.

 

Vi bruger alle resultaterne til at arbejde videre på til at forbedre undervisningsmiljøet på skolen. Vi har lavet en handleplan, som vi er godt igang med og har allerde en ny sandkasse, friskmalede klassværelser, nye møbler i 0.kl og 9.kl. Bedre rengøring på toiletter og ny varmlufthåndtørrere. Fodboldbanen og baskenettet er reparerede og flere skraldespande er til rådighed.

 

 

Undervisningsmiljøvurdering 2015/16

En undersøgelse af vores undervisningsmiljø blev lavet ved brug af et spørgeskema fra DCUM.dk

Alle svar blev gennemgået og resultater blev fremlagt.

Overordnet er de fleste elever glade for at komme i skole og er tilfredse med deres undervisningsmiljø. Vi blev gjørt opmærksom på ting, som ikke var tilfredsstillende og skulle forbedres. Vi fik også at vide, hvilke områder der fungerer fint.

 

Områder, som skal forbedres:

Udluftning i  (5.kl),  Lys i 8. kl & 5 .kl

Udendørs områder:

Fodboldbane skal repareres, flere skraldespande til rådighed, basketnettet skal repareres

 

Områder, som fungerer:

Garderobeområde, toiletter, filmrum, kunstlokaler, idrætshal, kantine, SFO- område,

Fysiklokale, 0. & 1. klasse, 8. & 9. klasse, legeplads.

 

Resultaterne er blevet inkluderet i vores videre planlægning af forbedringer i vores undervisningsmiljø.

 

 

 

CCF15042017_00001
IMG_6792-2
IMG_6540
IMG_6217
IMG_6221