Demokratisk dannelse

At et land styres demokratisk er ikke en selvfølge.

Derfor er det nødvendigt med demokratisk dannelse, hvor eleverne lærer om baggrunden for demokratiet og hvordan og hvorfor denne styreform er valgt og grundfæstet i Danmark. 

 

Hvad er demokrati på en multi-kulturel skole?

  • Demokrati giver frihed til og ansvar for ens egne valg.
  • Demokrati er en livsform om hvordan vi kommer godt ud af det med hinanden.
  • Demokrati fungerer i den udstrækning, som viden er til stede.

Hvordan opnår vi demokratisk dannelse på en multi-kulturel skole?

  • Ved at eleverne på hvert klassetrin lærer at kommunikere på en sådan måde, at de opnår at tage ansvar for sig selv, gruppen og andres trivsel.
  • Ved at involvere eleverne i en demokratiske processer, så de erfarer demokrati.
  • Ved at informere eleverne grundigt, så de forstår rettigheder og forpligtelser i demokratiet, herunder kendskab til Grundloven, folketinget og hvordan politiske afgørelser foregår. 

Man bør være opmærksom på, at eleverne på en multi-kulturel skole i stor udstrækning har baggrund i ikke-demokratiske lande, og at de derfor ikke har oplevet demokrati som naturlig leveform. Derfor er det vigtigt, at vi som underviser eleverne på dette område. 

 

Forløb 

 

I børnehaveklassen, 1. og 2 handler forløbene om

• at respektere hinanden

• at løse deres egne konflikter

• at finde løsninger på problemer

 

Aktiviteter: 

• arbejde i mindre og større grupper

• lære dem at sige deres mening og at lytte til andre

• lade være med at løse deres problemer for dem, men opmuntre dem til selv at løse dem

• lære dem grundlæggende kommunikationsfærdigheder

Vi giver eleverne:

• viden om Danmark og hvad et demokrati er

• viden om at ethvert barn har ret til at have og udtrykke sine egne ideer og samtidig selv må tage ansvar for disse ideer

• eksempler fra hverdagen der viser hvordan et demokrati fungerer, og hvad det betyder for borgerne. 

 

I 3., 4., 5., og 6. klasse handler forløbene om

• at respektere hinanden, arbejde sammen og involvere hele klassen

• at debattere problematikker i klassen og løse dem for at demonstrere at de faktisk har indflydelse på deres dagligdag

• at arbejde med det, som de er gode til, gennem projekter o.a.

 

Aktiviteter:

• uddannelse i kommunikationsfærdigheder

• arbejde med diskussioner og debat

• anvende projekter og feature-uger

• opmuntring til aktiv involvering i klassens time og elevråd

• invitere til evaluering af eget arbejde og gruppearbejde

Give giver eleverne viden om:

• hvad en demokratisk regering er

• hvordan regeringen fungerer og hvilken magt den har

• hvordan et valg foregår

• adskillelsen af lovgivende, udøvende og dømmende magt

• ytringsfrihed 

 

I 7., 8. og 9. klasse handler forløbene om:

• at tage aktiv del i deres skoleliv

• at arbejde hen imod at både den enkelte og gruppen fungerer godt

• at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter

 

Aktiviteter:

• uddannelse i kommunikationsfærdigheder

• anvendelse af diskussion og debat med respekt for andres synspunkter

• at lære at basere egne beslutninger på opnået viden

• oprettelse af et aktivt elevråd

Give eleverne viden om:

• moralkodekserne fra Vejen til Lykke.

• at frihed også giver ansvar

• at demokrati er baseret på viden

• ytringsfrihed og ligestilling

• om styreformen i Danmark og de politiske partier

9.kl
8.kl
IMG_4583
IMG_7026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *