Bestyrelsen

Bestyrelsen på Amagers International School

 

Amagers International School er en uafhængig institution under Københavns Kommune, som blev startet op den 30. april 1985. Skolens  formål er at drive en privat skole (friskole) og en børnehave op til 9. klasse med Applied Scholastics pædagogiske og uddannelsesmæssige principper og efter reglerne for friskoler og private skoler.

 

Skolens bestyrelse kan være forældre eller andre, som er interesseret i skolens trivsel og ønsker at hjælpe skolen. Forældre har ret til at blive medlemmer. Accept af andre skal  godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer med viden om Applied Scholastics studiemetode og pædagogiske principper. 5 medlemmer skal vælges af forældrene på en generalforsamling. Mindst 2 medlemmer skal have børn i skolen.

 

Bestyrelsen er den øverste ledelse af skolen og er ansvarlig for, at skolens økonomi er i orden, og at skolens vedtægter og  friskoleloven følges.  Bestyrelsen er også ansvarlig for den årlige statusrapport.

 

Formand:  Abid Khan (forældre)

Medlem: Stig Andersen

Medlem: Birthe Brandt Christensen

Medlem: Claus Olsen

Medlem: Aminah Butt (forælder)

Suppleant: Sermed Al-Handani (forælder)

Certificeret tilsynsførende: Rene Steffensen

Det er forældrenes og bestyrelsens ansvar at vælge en tilsynsførende til at foretage inspektion af skolen i almindelighed og at sørge for, at skolen giver en undervisning svarende til folkeskolen. En inspektion af de studerendes standarder i dansk, engelsk og matematik sker ved en tilsynsførende som er valgt af forældrene. Den tilsynsførende skriver en skriftlig erklæring til bestyrelsen / forældrene hvert år om resultaterne af tilsynet.

IMG_6792
IMG_6302
IMG_6234
IMG_6192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *