Projekt og temauger

Projekt og temauger

På Amagers Internationale Skole afholder klasserne hvert år en temauge, hvor eleverne fordyber sig i områder efter eget valg.

I den uge arbejder alle elever fra 0. til 8. klasse på tværs af klasserne med det overordnede emne.

I slutningen af temaugen fremlægger eleverne deres resultater - enten som foredrag eller med plancher, gennem power-points, som teaterstykker eller lignende.

Hver klasse har også mulighed for at holde deres egen projektuge, hvor eleverne arbejder med et emne, der går på tværs af fagene.

 

9. klasse afholder hvert år en projektuge, hvor eleverne skal tage stilling til et problem, der vedrører et område, de selv har valgt at undersøge. Dette er ofte en stor og meget spændende udfordring for eleverne. Karakter og udtaleser indgår i elevernes afgangsbeviser.

IMG_6792-2
IMG_6302-2
IMG_6537
IMG_6170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *