Værdigrundlag

Amagers International School (AIS) blev grundlagt i 1985 af lærere og forældre, der var bekymrede over det faldende uddannelsesniveau. Skolen er beliggende på øen Amager ved København. Øen er tæt forbundet med København.

 

 

Dansk Friskoleforening

AIS er medlem af den danske sammenslutning af frie skoler (Dansk Friskoleforening) og alle skolens officielle forhold tilses af det danske undervisningsministerium. Eleverne på AIS kommer fra hele verden - vi har elever fra 26 forskellige lande og næsten lige så mange forskellige religioner. Med en sådan mangfoldighed af overbevisninger og kulturelle forskelle undervises der i og forventes religiøs tolerance, men vi overlader det til den enkelte familie at formidle deres egne overbevisninger.

 

Skolens formål i overensstemmelse med vores vedtægter

1. Institutionens formål er at drive en privat skole (friskole) i henhold til de til enhver tid gældende regler for friskoler og private grundskoler mv. Deraf følger, at skolen i henhold til sit formål og i alle sine aktiviteter vil forberede de studerende til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Ud over dette er skolens formål at udføre skolens aktiviteter ud fra følgende retningslinjer:

 

2. Institutionens formål er at drive en privat skole (friskole) for BH til 9. klasse med Applied Scholastics pædagogiske og uddannelsesmæssige principper og efter reglerne for friskoler og private skoler mv.  Det skal sikres, at skolen opnår og bevarer brugsretten for de nødvendige undervisningsmaterialer og at tage Applied Scholastics uddannelsesmetoder i betragtning.

 

Hvorfor AIS? - en ny metode!

Der er mange fag, der undervises i på moderne skoler, men én ting undervises der ikke i: Hvordan man kan studere og hvordan man kan overvinde barrierer i undervisningen (ting, der stopper eller forhindrer eleven). Dette underviser vi i på  AIS. Den virkelige undergang for moderne uddannelse er, at skolerne ikke lærer eleverne, hvordan man studerer og hvordan man kan overvinde barrierer, som f.eks. manglende forståelse eller manglende evne til at omsætte viden til praktisk brug. Alt for mange lærere ved ikke rigtigt, hvorfor en elev kan have vanskeligheder.

 

Sprogkundskaber

Hos AIS er vi stand til at undervise de studerende i, hvordan man studerer sprog. I AIS er engelsk og dansk de mest talte sprog. Eleverne får en grundig undervisning i det danske sprog, startende fra 1. klasse hele vejen igennem op til 9. klasse, der kulminerer i de officielle danske afgangseksamener (se ovenfor). I 6. - 9. klasse lærer eleverne tysk.

IMG_6540
IMG_6506-3
IMG_6792-2
IMG_6302-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *