Idræt

LÆSEPLAN - IDRÆT

BH – 1. klasse

Vi ved, at idræt styrker kondition og motorik. Og jo bedre form man er i, jo større overskud har man også til andre ting. Dette understreges i den nyeste forskning, som peger på, at idræt kan fremme børns intellektuelle indlæring og koncentrationsevne. Børn bruger først og fremmest deres krop, når de oplever, lærer, udtrykker og udvikler sig.

 

Målet med handleplanen er at forbedre børnenes almene motoriske og fysiske færdigheder med tydelige målelige resultater inden for følgende områder:

Koordination: Evnen til at udføre ønskede bevægelser. Træning af kroppens balancesanser er i denne sammenhæng afgørende. 

Kondition: Evnen til at optage, transportere og forbruge ilt. En god kondition giver bedre hjerte-lunge-funktion, større arbejdsevne, større velvære og bedre søvn. 

Muskelstyrke: Evnen til at udvikle stor spænding i musklerne. God muskelstyrke og bevidst brug sikrer kroppen mod nedslidning. 

Udholdenhed: Muskler, der bruges dagligt, skal trænes til udholdenhed for at undgå skader. Leg og træning er afgørende.

Bevægelighed: Opvarmning og træning af bevægelighed er afgørende for at udføre hensigtsmæssige bevægelser. Ved træning strækkes muskler/bindevæv, sener og ledbånd.

 

Endvidere skal elevernes sociale og personlige kompetencer udvikles via idrætten.

 

Fokus er rettet på at ovenstående mål opnås mest gennem leg og lette bevægelses aktiviteter og så gradvis øge sværhedsgrad og udfordringer i takt med børnenes udvikling.

 

Bevægelseslege og aktiviteter skal omfatte muligheder for, at børnene kan rulle, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, hinke, balancere, springe, klatre, bøje, strække og rotere samt kaste, gribe, sparke med brug af bolde i forskellige størrelser og materialer.

 

LÆSEPLAN - IDRÆT

1. - 2. klasse

 

Vi ved, at idræt styrker kondition og motorik. Og jo bedre form man er i, jo større overskud har man også til andre ting. Dette understreges i den nyeste forskning, som peger på, at idræt kan fremme børns intellektuelle indlæring og koncentrationsevne. Børn bruger først og fremmest deres krop, når de oplever, lærer, udtrykker og udvikler sig.

 

Målet med handleplanen er at forbedre børnenes almene motoriske og fysiske færdigheder med tydelige målelige resultater inden for følgende områder:

Koordination: Evnen til at udføre ønskede bevægelser. Træning af kroppens balancesanser er i denne sammenhæng afgørende.

 

Kondition: Evnen til at optage, transportere og forbruge ilt. En god kondition giver bedre hjerte-lunge-funktion, større arbejdsevne, større velvære og bedre søvn.

 

Muskelstyrke: Evnen til at udvikle stor spænding i musklerne. God muskelstyrke og bevidst brug sikrer kroppen mod nedslidning.

 

Udholdenhed: Muskler, der bruges dagligt, skal trænes til udholdenhed for at undgå skader. Leg og træning er afgørende.

 

Bevægelighed: Opvarmning og træning af bevægelighed er afgørende for at udføre hensigtsmæssige bevægelser. Ved træning strækkes muskler/bindevæv, sener og ledbånd.

 

Endvidere skal elevernes sociale og personlige kompetencer udvikles via idrætten.

 

Fokus er rettet på at ovenstående mål opnås mest gennem leg og lette bevægelses aktiviteter og så gradvis øge sværhedsgrad og udfordringer i takt med børnenes udvikling.

 

Bevægelseslege og aktiviteter skal omfatte muligheder for, at børnene kan rulle, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, hinke, balancere, springe, klatre, bøje, strække og rotere samt kaste, gribe, sparke med brug af bolde i forskellige størrelser og materialer.

 

 LÆSEPLAN - IDRÆT

3.-5. klasse

 

Målet for og indholdet af idrætsundervisningen er grundigt beskrevet i faghæfte nr. 6 fra Undervisningsministeriet (se Fælles mål – Idræt)

 

Nedenfor beskrives, hvad vi, på forskellige niveauer, vil gøre for at imødekomme Undervisningsministeriets forventninger om en opprioritering af den fysiske/ kropslige dimension i undervisningen.

 

Sports arrangementer som ”sportsdag for hele skolen”, i begyndelsen og slutningen af skoleåret samt ”skolernes motionsløb” er blevet til en tradition som vi, i fremtiden,  ønsker at opretholde.

 

Mål for undervisningen

Undervisningen foregår på alle de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder:

 Kroppen og dens muligheder

 

 Idrættens værdier

 

 Idrætstraditioner og kulturer

 

Det centrale i undervisningen er, at videreføre og udvikle elevernes almene motoriske og fysiske færdigheder inden for følgende områder:

Koordination

 

Kondition

 

Muskelstyrke

 

Udholdenhed

 

Bevægelighed

 

Smidighed: hovedvægten lægges på at bevare og udvikle børnenes   naturlige smidighed

 

Skoleåret indeholder 2 type aktiviteter:

udendørs (fra skoleårets opstart til efterårsferien og igen fra efter påskeferien til skoleårets slut)

 

indendørs (fra efterårsferiens slut og op til påskeferien)

 

Udendørs aktiviteterne foregår primært i skolens nærliggende område ved Amager Strand eller ved Amager Strands grønne arealer. Undervisningen indeholder primært:

 

introduktion af forskellige opvarmningsformer

 

enkle atletik øvelser, hvor eleven kan lære at sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing

 

enkle atletik øvelser, som kort sprint, længdespring, boldkast og udholdenhedsløb

 

traditionelle boldspil som fx fodbold, rundbold

 

løb og leg i naturen, brug af naturen som udgangspunkt

 

Indendørs aktiviteterne foregår primært i sportshallen. Undervisningen indeholder især:

Forskellige opvarmnings- og udstræknings øvelser

 

Enkle gymnastik øvelser som forskellige former for koldbøtter (forlæns, baglæns, med spredte ben)

 

Forskellige øvelser for at lære at sammensætte grundlæggende bevægelser som rulle-hop, hop-fald, afsæt-landing

 

Forskellige øvelser for at lære at anvende spænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder

 

Udførelse af  forskellige banetyper hvor eleverne har mulighed for at rulle, krybe, kravle, løbe, hoppe, hinke, balancere, springe, klatre

 

Enkle gymnastiske spring øvelser (bukkespring, spring over plint med koldbøtte)  

 

Forskellige øvelser, hvor eleverne udvikler og træner enkle tekniske færdigheder i forskellige boldspil med såvel hænder som fødder (fx kast-greb, dribling i basketball, scoring og fodbold)

 

Gamle lege

 

For så vidt angår idrættens værdier arbejdes der fortsat med at udvikle elevernes evner til at samarbejde, således at alle elever uanset deres forudsætninger og formåen oplever accept. 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder

 

Erkende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, som vrede, glæde, skuffelse og udmattelse

 

Forstå betydningen af fairplay

 

Kende til kostens indflydelse på kroppens udvikling og præstationer

 

Kende til elementære hygiejne regler (betydningen af at skifte sportstøj og løbesko, kroppens pleje efter idræts aktiviteter)

 

Endvidere skal undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne lærer at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter.

 

LÆSEPLAN - IDRÆT

6.-7. klasse

 

Målet for og indholdet af idrætsundervisningen er grundigt beskrevet i faghæfte nr. 6 fra Undervisningsministeriet (se Fælles mål – Idræt)

 

Nedenfor beskrives, hvad vi, på forskellige niveauer, vil gøre for at imødekomme Undervisningsministeriets forventninger om en opprioritering af den fysiske/ kropslige dimension i undervisningen.

 

Sports arrangementer som ”sportsdag for hele skolen”, i begyndelsen og slutningen af skoleåret samt ”skolernes motionsløb” er blevet til en tradition som vi, i fremtiden,  ønsker at opretholde.

 

Mål for undervisningen

Undervisningen foregår på alle de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Kroppen og dens muligheder

 

Idrættens værdier

 

Idrætstraditioner og kulturer

 

Undervisningen tager i særlige grad hensyn til elevernes fysiske udvikling. Elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder skal videre udvikles gennem den varierede undervisning.

 

Det centrale i undervisningen er fortsat, at videreføre og udvikle elevernes almene motoriske og fysiske færdigheder inden for følgende områder:

 

Koordination – for at opnå de tekniske færdigheder i boldspil sættes der særlige vægt på dette område.

 

Kroppens positur/stilling- der sættes specielt vægt på kropstillingens udvikling i denne alder. Fokus er på en korrekt kropstilling under gå, stå og løbe aktiviteter.

 

Hver idrætstime indbefatter træning af én eller flere af disse områder: kondition, muskelstyrke, udholdenhed og smidighed.

 

Skoleåret indeholder 2 type aktiviteter:

Udendørs (fra skoleårets opstart til efterårsferien og igen fra efter påskeferien til skoleårets slut)

 

Indendørs (fra efterårsferiens slut og op til påskeferien)

 

Udendørs aktiviteterne foregår primært i skolens nærliggende område ved Amager Strand eller ved Amager Strands grønne arealer. Undervisningen indeholder primært:

 

Organisering og udarbejdelse af enkle opvarmningsforløb

 

Udførelse af atletik øvelser såsom: løb, kast, spring med fokus på ”finpudsning”  af tidligere indlærte bevægelser/teknik

 

Traditionelle og regelstyrende boldspil som fx fodbold, rundbold

 

Elevernes egne forslag til organisering og struktur

 

Træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition

 

Dommer håndtering

 

Indendørs aktiviteterne foregår primært i sportshallen. Undervisningen indeholder især:

 

Organisering og udarbejdelse af målrettet opvarmningsformer (til gymnastik)

 

”Finpudsning” af tidligere indlærte gymnastiske færdigheder (forskellige former for koldbøtter)

 

”Finpudsning” af tidligere indlærte redskabs gymnastik øvelser

 

Enkle gymnastiske serier med forskellige sværhedsgrader og teknik

 

Egen produktion af rytmiske serier og koreografier

 

Træning af muskel udholdenhed, styrke, smidighed, koordination, kondition

 

”Finpudsning” af tekniske færdigheder i forskellige boldspil

 

Anvendelse af regler i forskellige boldspil

 

Introduktion af taktiske handlemåder i forskellige idrætslige spil

 

Gamle lege og forskellige boldspil

 

For så vidt angår idrættens værdier lægges hovedvægten på større ansvarlighed og selvstændighed. Der fokuseres på og arbejdes med de fysiske og psykiske problemstillinger som opstår i forbindelse med puberteten, herunder også de ændringer, der kan forekomme i forhold til hidtidige opnåede kompetencer og færdigheder. Kroppens kost- og væskebehov samt den sundhedsmæssige indgangsvinkel til kropsidealer er især vigtig.

 

LÆSEPLAN - IDRÆT

8.-9. klasse

 

Målet for og indholdet af idrætsundervisningen er grundigt beskrevet i faghæfte nr. 6 fra Undervisningsministeriet (se Fælles mål – Idræt)

 

Nedenfor beskrives, hvad vi, på forskellige niveauer, vil gøre for at imødekomme Undervisningsministeriets forventninger om en opprioritering af den fysiske/ kropslige dimension i undervisningen.

 

Sports arrangementer som ”sportsdag for hele skolen”, i begyndelsen og slutningen af skoleåret samt ”skolernes motionsløb” er blevet til en tradition som vi, i fremtiden,  ønsker at opretholde.

 

Mål for undervisningen

Undervisningen foregår på alle de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Kroppen og dens muligheder

 

Idrættens værdier

 

Idrætstraditioner og kulturer

 

Eleverne skal arbejde med at få analytisk, teknisk og taktisk forståelse i de idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer. Hovedvægten lægges på at videreudvikle de kendte idrætslige spil og færdigheder, samtidig med at der fortsat eksperimenteres med det bevægelsesmæssige område.

 

Der sættes fokus på elevernes eget initiativ og selvstændig håndtering og organisering af aktiviteter.

 

Skoleåret indeholder 2 type aktiviteter:

Udendørs (fra skoleårets opstart til efterårsferien og igen fra efter påskeferien til skoleårets slut)

 

Indendørs (fra efterårsferiens slut og op til påskeferien)

 

Udendørs aktiviteterne foregår primært i skolens nærliggende område ved Amager Strand eller ved Amager Strands grønne arealer. Undervisningen indeholder primært:

 

Planlægning og udførelse af disciplin relevante opvarmnings programmer

 

Træning af tekniske og taktiske færdigheder fra såvel individuelle som holdidrætter

 

Planlægning af taktiske oplæg i forskellige idrætslige spil og holdidrætter

 

Udarbejdelse og gennemførelse af målrettede træningsprogramer og træningsformer.

 

Selvorganisering af forskellige holdidrætter

 

Planlægning og gennemførelse af friluftstur

 

Dommer håndtering

 

Træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition

 

Indendørs aktiviteterne foregår primært i sportshallen. Undervisningen indeholder især:

Planlægning og udførelse af disciplin relevante opvarmnings programmer

 

Træning af tekniske og taktiske færdigheder fra såvel individuelle som holdidrætter (gymnastik og basketball)

 

Planlægning af taktiske oplæg i forskellige boldspil

 

Træning af gymnastiske færdigheder

 

Sammensætning og udførelse af gymnastiske serier med forskellige sværhedsgrader

 

Træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition

 

Gamle lege og forskellige boldspil

 

For så vidt angår idrættens værdier lægges hovedvægten på elevernes evner og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre i forhold til præstationer. Endvidere fokuseres der på elevernes lyst til at vide om fysiske aktiviteter og dennes sammenhæng med begrebet livskvalitet. Der sættes fokus på afprøvning og vurderinger af forskellige samarbejdsformer, samt vurderinger af  begreber som snyd, doping og fairplay.

 

For så vidt angår idrætstraditioner og kulturer skal eleverne arbejde med at afprøve forskellige sportsgrene i lokalområdet.   

sfo 6
sport-858206_1920
IMG_6588
Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *