Undervisningen

Det er ikke nok at kunne huske informationer - man skal også kunne bruge dem i livet!

 

Forberedelse af undervisningen

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Fælles Mål.

Undervisningen på Amagers International School følger disse målsætninger.

Hvert år gennemgår skolens lærere Fælles Mål og resultaterne af sidste års undervisning, hvorpå de justerer undervisningsplanerne til det nye skoleår. 

På den måde sikrer vi, at undervisningen altid følger ændrede statslige krav, og at lærerne er opmærksomme på faglig udvikling og forbedring.   

 

Den daglige undervisning

Undervisningen følger de udleverede skoleskemaer, som bygger på de timetal, som Undervisningsministeriet anbefaler. 

Den daglige undervisning foregår almindeligvis på skolen, men eleverne kommer tit på ekskursioner, når det gavner formidlingen - disse besøg kan være til forskellige erhverv, folketinget, teatre, museer osv. Eleverne får ofte lektier med hjem, som skal ordnes inden aftalte tidspunker. Hjemmearbejdet omfatter som regel rutinemæssig læring, hvor noget tidskrævende skal øves grundigt. 

Vi forventer ikke, at forældrene underviser deres børn i skolefagene - det sker på skolen - men ser gerne at de deltager, når noget rutinemæssigt skal indøves.  

I de store klasser kan der være et behov for at forældrene holder øje med, at skriftlige afleveringer udføres grundigt og til tiden. 

På AIS er dansk og engelsk hovedsprogene, mens de lærer tysk fra 5. klasse.

Eleverne bliver undervist i dansk fra 0. til 9. klasse, og hele forløbet afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøver for faget.

Undervisningen i engelsk starter i 1. klasse og fortsætter til 9. klasse, hvor eleverne også går til Folkeskolens Afgangsprøver i faget. 

Ved samme lejlighed går eleverne til afgangsprøver i matematik og naturfag (fysik, biologi og geografi).

Og endelig udtrækkes to andre fag af Undervisningsministeriet, som eleverne skal eksamineres i.  

 

Studiemetoden

På AIS lærer eleverne en effektiv studiemetode, som giver dem faglig sikkerhed og gør dem i stand til at løse de problemer, der ofte er forbundet med at studere.

Der er et obligatorisk kursus i denne metode - Lær Hvordan Man Lærer - som eleverne gennemgår i 4. eller 5. klasse. To andre kurser i læringsmegoden kan studeres på sen

 

Fag

Fagene er engelsk sprog og litteratur, dansk, historie, sport, musik, kunst, kunsthåndværk, matematik, natur og teknik, geografi, biologi, fysik og kemi, tysk og it.

 

Årsprøver

Fra 3. til 8. klasse afholdes årsprøver i de forskellige fag.

Gennem hele skoleåret afholdes desuden mindre prøver for at sikre, at eleven har lært og forstået et særligt pensum. 

IMG_6540
IMG_6221
IMG_6792-2
IMG_6302-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *