Demokrati på AIS

 

Demokrati - ordet kommer fra det græske ord "demos" der betyder folket og "kratein" der betyder at regere.

 

Danmark er et demokrati, fordi landet bliver styret af en regering, som er valgt af folket. Enhver har ret til at stemme på den person, han eller hun synes er bedst, og de personer, som får flest stemmer, kommer i regeringen. Demokratiet eller tro. Ethvert mennesker har ytringsfridhed og retten til at protestere og demonstrere, når han eller hun ønsker det. Dette lægger beslutningerne og ansvaret for samfundet i hænderne på folket.

 

Hvad er demokrati på en multi-kulturel skole?

 

• Demokrati giver frihed og ansvar for ens egne valg.

• Demokrati er en livsform, om hvordan vi kommer godt ud af det med hinanden.

• Demokrati fungerer i den udstrækning, som viden er til stede.

 

Hvordan kan man opnå det på en multi-kulturel skole?

 

1  Ved at man på alle skolens klassetrin lærer at kommunikere på en sådan måde, at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv, gruppen og andres trivsel.

2  Ved i det daglige skoleliv at involvere eleverne i en demokratisk levevis.

3  Ved at give dem information, så de forstår rettighederne og forpligtelserne ved at leve i et demokrati, samt at sørge for at de har kendskab til den danske grundlov.

 

Man bør være opmærksom på, at eleverne på en multi-kulturel skole i stor udstrækning er elever fra ikke-demokratiske lande, og de har derfor ikke oplevet demokrati som en måde at leve på. Som skole er det vores pligt at undervise eleverne i deres rettigheder og ansvar som medlem af dette samfund.

 

Hvad vi gør for at opnå ovenstående tre punkter:

 

I børnehaveklassen, 1. og 2. klasse lærer vi børnene:

 

• at respektere hinanden

• at løse deres egne konflikter

• at finde løsninger på problemer

 

Disse aktiviteter gør vi:

 

• arbejde i mindre og store grupper

• lære dem at sige deres mening samt at lytte til andre

• lade være med at løse deres problemer, men opmuntre dem til selv at løse dem

• lære dem grundlæggende kommunikationsfærdigheder

 

Give dem viden:

 

• om Danmark og hvad et demokrati er

• om at ethvert barn har ret til at have og udtrykke egne ideer og samtidig selv må tage ansvar for disse ideer

• komme med eksempler fra hverdagen om hvordan et demokrati fungerer og hvordan det har indflydelse på samfundsborgerne.

 

I 3., 4., 5., og 6. klasse lærer vi børnene:

 

• at respektere hinanden, arbejde sammen og involvere hele klassen

• at tage problemer op i klassen og løse dem, for at få dem til at indse at de har indflydelse på deres dagligdag

• at arbejde med det som de er gode til, ved fx. projekter.

 

Disse aktiviteter gør vi:

 

• uddanne dem i kommunikationsfærdigheder

• arbejde med diskussioner og debat

• anvende projekter og feature-uger

• opmuntre til aktiv involverring i klassens time og elevrådet

• gøre dem i stand til at evaluere eget arbejde og gruppearbejde

 

Give dem viden:

 

• om hvad en demokratisk regering er

• om hvordan regeringen fungerer og hvilken magt den har

• om hvordan et valg foregår

• om adskillelsen af den lovgivende, udøvende og dømmende magt

• om ytringsfrihed og hvad det betyder

 

I 7., 8. og 9. klasse lærer vi børnene:

 

• at tage en aktiv del i deres skoleliv

• at arbejde hen imod at både den enkelte og gruppen fungerer godt

• at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter

 

Hvilket aktiviter vi gør:

 

• uddanne dem i kommunikationsfærdigheder

• anvende diskussion og debat samtidig med at man også respekterer andres synspunkter

• lære dem at basere deres beslutninger på den viden de har opnået

• oprette et aktivt elevråd

 

Give dem viden:

 

• om moralkodekserne fra Vejen til Lykke.

• om at frihed også giver ansvar

• om at demokrati er baseret på viden

• om hvad ytringsfrihed er

• om styreformen i Danmark og de politiske partier

9.kl
8.kl
IMG_4583
IMG_7026