Demokrati på AIS

 

Demokrati - ordet kommer fra det græske ord "demos", der betyder folket og "kratein" der betyder at regere.

 

Danmark er et demokrati, fordi landet bliver styret af en regering, som har støtte i Folketinget, der er valgt af folket. Enhver har ret til at stemme på den person, han eller hun synes er bedst, og de personer, som får flest stemmer, kommer i Folketinget. Ethvert mennesker har ytringsfrihed og retten til at protestere og demonstrere, når han eller hun ønsker det. Dette lægger beslutningerne og ansvaret for samfundet i hænderne på folket.

 

Hvad er demokrati på en multi-kulturel skole?

 

• Demokrati giver frihed til og ansvar for ens egne valg.

• Demokrati er en livsform, om hvordan vi kommer godt ud af det med hinanden.

• Demokrati fungerer i den udstrækning, som viden er til stede.

 

Hvordan kan man opnå det på en multi-kulturel skole?

 

1  Ved at man på alle skolens klassetrin lærer at kommunikere på en sådan måde, at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv, gruppen og andres trivsel.

2  Ved i det daglige skoleliv at involvere eleverne i en demokratisk levevis.

3  Ved at give dem information, så de forstår rettighederne og forpligtelserne ved at leve i et demokrati, samt at sørge for at de har kendskab til den danske grundlov.

 

Man bør være opmærksom på, at eleverne på en multi-kulturel skole i stor udstrækning er elever fra ikke-demokratiske lande, og at de derfor ikke har oplevet demokrati som en måde at leve på. Som skole er det vores pligt at undervise eleverne i deres rettigheder og ansvar som medlem af det danske samfund.

 

Hvad gør vi for at opnå ovenstående tre punkter?

 

I børnehaveklassen, 1. og 2. klasse lærer vi børnene:

 

• at respektere hinanden

• at løse deres egne konflikter

• at finde løsninger på problemer

 

Disse aktiviteter gør vi:

 

• arbejde i mindre og større grupper

• lære dem at sige deres mening og at lytte til andre

• lade være med at løse deres problemer for dem, men opmuntre dem til selv at løse dem

• lære dem grundlæggende kommunikationsfærdigheder

 

Give dem viden:

 

• om Danmark og hvad et demokrati er

• om at ethvert barn har ret til at have og udtrykke sine egne ideer og samtidig selv må tage ansvar for disse ideer

• komme med eksempler fra hverdagen på, hvordan et demokrati fungerer og hvordan det har indflydelse på samfundsborgerne.

 

I 3., 4., 5., og 6. klasse lærer vi børnene:

 

• at respektere hinanden, arbejde sammen og involvere hele klassen

• at tage problemer op i klassen og løse dem for at få dem til at indse, at de har indflydelse på deres dagligdag

• at arbejde med det, som de er gode til gennem f.eks. projekter.

 

Disse aktiviteter gør vi:

 

• uddanne dem i kommunikationsfærdigheder

• arbejde med diskussioner og debat

• anvende projekter og feature-uger

• opmuntre til aktiv involvering i klassens time og elevrådet

• gøre dem i stand til at evaluere eget arbejde og gruppearbejde

 

Give dem viden:

 

• om hvad en demokratisk regering er

• om hvordan regeringen fungerer og hvilken magt den har

• om hvordan et valg foregår

• om adskillelsen af den lovgivende, udøvende og dømmende magt

• om ytringsfrihed og hvad det betyder

 

I 7., 8. og 9. klasse lærer vi børnene:

 

• at tage aktiv del i deres skoleliv

• at arbejde hen imod at både den enkelte og gruppen fungerer godt

• at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter

 

Hvilket aktiviteter gør vi:

 

• uddanne dem i kommunikationsfærdigheder

• anvende diskussion og debat samtidig med at man også respekterer andres synspunkter

• lære dem at basere deres beslutninger på den viden, de har opnået

• oprette et aktivt elevråd

 

Give dem viden:

 

• om moralkodekserne fra Vejen til Lykke.

• om at frihed også giver ansvar

• om at demokrati er baseret på viden

• om hvad ytringsfrihed er

• om styreformen i Danmark og de politiske partier

9.kl
8.kl
IMG_4583
IMG_7026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *