Qual

Afdelingen for Kvalitetskontrol, også kaldet Qual, har til opgave at sikre sig, at kvaliteten af uddannelsen på skolen er i orden, og sammen med eleverne og lærerne at korrigere ethvert punkt, der har brug for forbedring. Qual er der for at forøge elevens forståelse, kompetence og beslutsomhed i deres liv.

 

Qual er der, hvor elever kan få ekstra hjælp til deres studier. Hvis en elev ikke har den forventede fremgang i klassen eller klarer sig dårligt i en eksamen, vil qual hjælpe dem.

,

Her findes en lærer, der gennemgår de materialer, som eleven sidder med. for at indkredse præcist hvad problemet er. Meget ofte er det misforståede ord i bøgerne, som eleven studerer. I de tilfælde finder man det eller de ord og får deres betydning klarlagt, så eleven kan forstå materialet.

 

De besværligheder, som børn kommer ud for i deres forsøg på at få materialerne til at give mening uden faktisk at forstå de ord, materialet indeholder, kan også lede til problemer med opførsel (adfærd) og sociale problemer. Derfor er resultaterne af en tur til Qual meget rare og overraskende for alle.

 

Lige meget hvilket problem, der bliver fundet, vil det blive taget op og hånderet for at hjælpe eleven til at blive hurtigere i det pågældende fag.

 

Qual-personalet opmuntrer eleverne til at tænke over deres personlige formål i livet, og hvordan deres studier kan hjælpe dem i retning af at opnå dem. Overraskende nok har mange unge børn en meget stærk idé om, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne.

 

Her er hvad nogen af eleverne har sagt om Qual:

 

Jeg føler mig meget, meget, meget godt tilpas med hensyn til min matematik. Qual læreren hjalp mig rigtig meget, før sad jeg virkelig fast i det, men nu efter denne hjælp fra qual, føler jeg at jeg kan forsætte rigtig godt.

S.K.

 


Jeg havde brug for hjælp, så jeg gik i Qual, og der var en lærer der hjalp mig med min matematik. Vi klarede ord op som jeg ikke kendte og nu går det bedre. Mange tak.

R.S.

Green Flag II 3013 246
IMG_6976
Green Flag II 3013 044
Green Flag II 3013 013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *