Værdigrundlag

AIS blev grundlagt i 1985 af lærere og forældre, der var bekymrede over det faldende uddannelsesniveau. Den er beliggende på øen Amager (København), som er forbundet med Sjælland i Danmark.

 

 

Dansk Friskoleforening

AIS er medlem af den danske sammenslutning af frie skoler (Friskoleforeningen) og alle skolens anliggender administreres af det danske undervisningsministerium. Studerende på AIS kommer fra hele verden, der repræsenterer 26 forskellige lande, og næsten lige så mange forskellige religioner. Med en sådan mangfoldighed af overbevisninger og kulturelle forskelle, undervises der i og forventes religiøs tolerance, men vi overlader det til den enkelte familie til at indoktrinere deres egne overbevisninger.

 

Skolens formål i overensstemmelse med vores vedtægter

1. Institutionens formål er at drive en privat skole "Friskole" i henhold til de gældende regler på det pågældende tidspunkt og andre retsregler for "friskoler" og private grundskoler mv. Deraf følger, at skolen i henhold til sit formål og i alle sine aktiviteter vil forberede de studerende til at leve i et samfund, som det danske med frihed og folkestyre samt styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihed og menneskerettigheder, herunder ligestilling. Ud over dette, er formålet med skolen at udføre skolens aktiviteter på følgende retningslinjer:

2. Institutionens formål er at drive en privat skole (Friskole) for BH til 10. klasse med L. Ron Hubbards pædagogiske og uddannelsesmæssige principper og efter reglerne i friskoler og private skoler mv. Den pædagogiske metode er beskrevet i bøger, artikler og optaget foredrag af L. Ron Hubbard om emnet. Det skal sikres, at skolen opnår og bevarer brugsretten for så vidt angår de nødvendige undervisningsmaterialer samt at tage L.Ron Hubbards undersøgelsesmetoder i betragtning.

 

Hvorfor AIS - en ny metode?

Der er mange fag, der undervises i moderne skoler, men én ting, der ikke undervises i, er hvordan man kan studere og hvordan man kan overvinde barrierer for at lære. Dette underviser vi i  AIS. Den virkelige undergang for moderne uddannelse er, at skolerne ikke lærer eleverne, hvordan man studerer, og hvordan man kan overvinde barrierer, såsom manglende forståelse eller manglende evne til at omsætte viden til praktisk brug. Alt for mange lærere ved ikke rigtig, hvorfor en elev kan have vanskeligheder.

 

Sprogkundskaber

Hos AIS er vi stand til at undervise de studerende i, hvordan man studerer sprog. I AIS, er engelsk og dansk de mest talte sprog i skolen. Eleverne får en grundig undervisning i det danske sprog, startende fra 1. klasse hele vejen igennem op til 9. klasse, der kulminerer i de officielle danske afgangseksamener (se ovenfor). I 7. - 9. klasse lærer eleverne tysk.

IMG_6540
IMG_6506-3
IMG_6792-2
IMG_6302-2