Bestyrelsen

Bestyrelsen på Amager’s International School

 

Amagers International School er en uafhængig institution under Københavns Kommune, som blev startet op den 30. april 1985. Skolens  formål er at drive en privat skole (Friskole) og en børnehave op til 9. klasse, med L. Ron Hubbards pædagogiske og uddannelsesmæssige principper og efter reglerne for friskoler og private skoler.

 

Forældre/skolebestyrelsen kan være forældre eller andre, som er interesseret i skolens trivsel og ønsker at hjælpe skolen. Forældre har ret til at blive medlemmer. Accept af andre skal  godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer med viden om L. Ron Hubbards studieteknologi og pædagogiske principper. 5 medlemmer og 2 reserve- medlemmer skal vælges af forældrene på en generalforsamling. Mindst 2 medlemmer skal have børn i skolen.

 

Bestyrelsen er øverste ledelse af skolen, og er ansvarlig for, at skolens økonomi er i orden, og at skolens vedtægter og  friskoleloven følges.  Bestyrelsen er også ansvarlig for den årlige statusrapport.

 

Formand:  Maibritt Madsen  

Medlem: Stig Andersen

Medlem: Daniel Sihm Larsen  (forældre)

Medlem: Mohamad Haj Yousef (forældre)

Medlem: Aminah Butt (forældre)

Suppleant: Abid Khan (forældre)

Certificerede Tilsynsførende: Tapio Juhl

Det er forældrenes og bestyrelsens ansvar at vælge en tilsynsførende til at foretage inspektion af skolen i almindelighed og at sørge for, at skolen giver en undervisning svarende til folkeskolen. En inspektion af studerendes standarder i dansk, engelsk og matematik sker ved en tilsynsførende som er valgt af forældrene. Den tilsynsførende giver en skriftlig erklæring til bestyrelsen / forældrene hvert år, om resultaterne af kontrollen.

IMG_6792
IMG_6302
IMG_6234
IMG_6192