Fysik og kemi

Læseplan for Fysik og Kemi

 

 

Fysik/Kemi er et fag, man har fra 7. til 9. klasse. Der er 2 lektioner om ugen hvert år, og faget afsluttes med en individuel praktisk/mundtlig prøve, som varer 2 timer.

 

Beskrivelse af Fysik/Kemi:

Fysik/Kemi er et fag, hvor man via en viden om fysiske og kemiske forhold omkring sig; ved hjælp af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer; samt ved et indblik i forskellige kulturers naturvidenskabelige opfattelse af verden gennem tiderne, opnår en forståelse for den verden man selv er del af, således at man for det første med selvsikkerhed kan forholde sig til naturvidenskabelige og/eller teknologisk problemstillinger og for det andet opnår et grundlag for indflydelse på og medansvar for brugen af naturressourcer og teknik lokalt og globalt. Undervisningen foregår på en sådan måde, at alle elevers nysgerrighed og interesse for faget til stadighed stimuleres og videreudvikles.

 

Dette er udtrykt i Undervisningsministeriets formål for faget: 

Formålet med undervisningen i Fysik/Kemi er:

At eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold.

 

At undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

 

At undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære.

 

At eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.

 

At undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt.

 

At undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

 

Undervisningen:

Undervisningen foregår for det meste som gruppelektioner, hvor eleverne først selv læser et stykke tekst fra lærebøger. Herefter gennemgås teksten med uddybende forklaringer af læreren, hvilket ofte resulterer i nogle spændende og heftige debatter i hele klassen. Efter den teoretiske gennemgang, udfører eleverne i mindre grupper forsøg, som hører til emnet.

 

På hvert klassetrin arbejder eleverne ydermere et par måneder med et større projekt.

I forbindelse med undervisningen tager vi også på forskellige ture – bl.a. til Experimentariet, Planetariet, et kraftværk og på Statoil raffinaderiet i Kalundborg.

 

Materialer:

 

Som grundbog benyttes lærebogssystemet Ny Prisma Fysik fra Forlaget Malling Beck, som består af tre elevbøger (7, 8 og 9), samt nogle kopimapper med beskrivelser af elevforsøgene.

Endvidere benyttes et undervisningsmateriale om energi og naturgas fra Elsparerådet.

Specielt i forbindelse med projekterne benyttes Internettet også meget. 

Hovedområderne i faget er:

Stoffer og fænomener omkring os

Det naturvidenskabelige verdensbillede

Liv og miljø

Teknologi 

Undervisningsforløb:

Delmål:

I løbet af 7. klasse arbejder vi med emnerne:

 

Indledning til Fysik/Kemi: Hvad er fysik og kemi?

 

Grundlæggende kemi: Grundstoffer, kemiske forbindelser og Det Periodiske System.

 

Syrer og baser I: Hvad er syrer, baser og salte, og hvor finder vi det i vores hverdag?

 

Projekt Astronomi: Det astronomiske verdensbillede, Jorden og Månen, meteorer, Solsystemet, stjerner, galakser og Universet. Og afhængigt af tiden: Rumrejser

 

Jorden som vores planet: Vigtige luftarter i atmosfæren, vejr og vind, temperatur, vand og tryk samt fotosyntesen.

 

Boligen (evt. som projekt): Boligens (bygge)materialer, elektricitet og varme.

 

Delmål:

I løbet af 8. klasse arbejder vi med emnerne:

 

Kemiske bindinger: Hvordan binder atomer sig til hinanden?

 

Sæbe og kosmetik: Hvad er det, hvordan fremstiller vi det, og hvordan har det indflydelse på vores krop og vores miljø?

 

Atomfysik I: Atommodeller, atomets opbygning, atommasse, samt nuklider og isotoper

 

Projekt: Energi – (det helt store fysikprojekt!): Hvad er energi, olie og kul, energi og energifremstilling i Danmark, forurening, atomkraft og alternative energiformer, samt elektricitet.

 

Fødevarer: Fedtstoffer, proteiner, kulhydrater, vitaminer og mineraler samt tilsætningsstoffer.

 

eller

 

Alkohol: Alkoholer, Ethanol og fremstilling af øl og vin.

 

Delmål:

I løbet af 9. klasse arbejder vi med emnerne:

Syrer og baser II: Yderligere viden om syrer, baser og salte samt neutralisation.

 

Jordens salte: Gødning, nitrogens kredsløb i naturen og forurening.

 

Atomfysik II: Radioaktiv stråling, blokering af stråler, halveringstid, radioaktiv forurening, påvirkning af vores krop og vores miljø samt positiv og negativ anvendelse af radioaktivitet.

 

Magnetisme: magnetisme og elektromagnetisme, induktion, fremstilling af elektricitet, samt transformation.

 

Elektricitet (evt. som projekt): Hvordan fremstilles elektricitet, hvordan måler man strøm og hvordan måler man elektrisk forbrug.

 

Astronomi II: Hvordan opstod det hele, hvad foregår der i Solen, og hvad er lys?

IMG_6540
IMG_6170
IMG_7026
IMG_6991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *