Råd til forældre

Har I brug for at tale med vores skolesocialrådgiver?

 

Alle folkeskoler og en del privatskoler i København har tilknyttet en skolesocialrådgiver. Socialrådgiveren er med til at styrke den tidlige og forebyggende indsats, således at elever i faldende trivsel støttes så tidligt som muligt.
Socialrådgiveren samarbejder med skolens ledelse, lærere, forældre så elever og familier, der af forskellige årsager står i en vanskelig situation, kan hjælpes. Det kan f.eks. være, hvis et barn eller en ung har mange konflikter, meget fravær eller ved forandringer i familien.
Skolens ledelse, lærere og forældre kan beslutte, at skolens socialrådgiver deltager i et fælles møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situation eleven og familien står i, og pege på løsninger, der kan skabe positive forandringer.
Skolens socialrådgiver tilbyder også rådgivende samtaleforløb med forældre såvel som elever og kan også være med til at understøtte samarbejdet mellem Borgercenter Børn og Unge (Socialforvaltningen), skolen og forældrene, hvis der er brug for en kontakt hertil, eller hvis der allerede er en sag.
Socialrådgiveren kan også henvise videre til andre offentlige eller frivillige tilbud.

Hvis du er elev, kan socialrådgiveren vejlede i forhold til at håndtere:

  • Konflikter med dine forældre
  • Skoletræthed
  • Konflikter i klassen eller på skolen.
  • Hvis du føler dig ensom eller udenfor
    Hvis din mor eller far drikker, tager stoffer eller slår dig.

Hvis du er forælder, kan socialrådgiveren vejlede i forhold til at håndtere:

  • Forældrerollen
  • Dit barns trivsel
  • Dit barns skolegang f.eks. fravær
  • Forandringer i familien f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald.
Du er altid velkommen til at kontakte skolen og få en uforpligtende samtale med skolens socialrådgiver.

 

 

Følgende råd bliver tilbudt for at hjælpe med at sikre, at dit barn får mest muligt ud af deres skolegang.

Det er en rigtig god idé at få en snak med dit barn/dine børn, når de kommer hjem, om hvordan deres dag gik.

Tjek om der er nogen lektier, der skal leves i dag, og/eller i løbet af ugen.

 

Søvn.

Vi anbefaler, at alle elever får tilstrækkelig søvn dagligt. Det er for yngre elever 10 timer eller mere om nødvendigt. Ældre elever har brug for at sove mindst 8 timer hver nat.

En god morgenmad inden skole

En sund madpakke, med proteinfyldt mad er afgørende. Salater, frugt og sandwich tilrådes. Kager, slik, chips og sodavand osv. kan ikke anbefales. Ethvert barn i SFO skal bruge to madpakker.

Skolemælk.
Hvert elev kan tilmelde sig og få frisk skolemælk leveret hver dag. Kontakt klasselæreren om dette. Ellers anbefaler vi at medbringe juice eller vand i lukkede, tætsluttende flasker.

Beklædning.
Mærk alt tøj med dit barns navn, så det hurtigt kan returneres, hvis det bliver fundet.

Skolebuskort.
Buskortet skal være solidt fastgjort til skoletasken.

Sygdom.
Hvis dit barn er sygt, skal du ringe til skolens kontor med en besked så tidligt som muligt, så vi ved, at han/hun ikke kommer. Du kan også sende en skriftlig besked med dit barn, næste gang han/hun kommer i skole.

Legetøj.
Ingen våben-lignende legetøj må medtages i skolen, som fx legetøjspistoler, knive, osv. Heller ingen tændstikker, fyrværkeri eller lightere. Sådanne ting vil blive taget fra eleven og vil kun blive givet tilbage til forældrene.

Penge.

Vi foretrækker, at elever ikke tager penge med i skolen, da de nemt kan gå tabt og skabe forstyrrelser. Hvis de skal have penge med, tilrådes det at de giver dem til læreren, der kan opbevare dem gennem dagen.

Mobiltelefoner.
Mobiltelefoner skal være slukket i timen. Vi tilråder også, at mobiltelefoner ikke efterlades i frakker eller skoletasker, men opbevares hos eleven på alle tidspunkter.

Hjemtid.
Elever skal gå direkte hjem, når skolen er færdig for dagen. Sørg venligst for at hente dit barn på de korrekte tider. Alle andre børn bør blive indskrevet i SFO.

Lejrture og Studieture.
Forældrene skal sørge for at elever deltager i klassens ture og studieture.

Forældremøder og konsultationer.
Det er obligatorisk for alle forældre at deltage i alle forældremøder og konsultationer.

IMG_6537
IMG_6540
IMG_6792
sfp 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *