Prøve & Eksaminationer

Folkeskolens Prøver På AIS kan elever tage FP (folkeskolens prøver) i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, samfundsfag, idræt, og fysik/kemi. Disse prøver forløber præcis, som i folkeskolen og kontrolleret via undervisningsministeriet.

Fritagelse: Skolen er fritaget fra prøveafholdelse i Kristendomskundskab.

Terminsprøve AIS afholder hvert år i februar en terminsprøve. Denne prøve er både skriftlig og mundtlig, og er en forberedelse til den rigtige afgangsprøve som afholdes i maj og juni.Til daglig tager eleverne mange del-prøver eller eksaminer. Der er nemlig en eksamen for hver 1/10 af et årspensum i hvert fag. Det betyder at en elev bliver eksamineret 3-5 gange om ugen i de forskellige fag. Disse del-prøver er meget korte og varer sjældent mere end 20 minutter. Formålet med dem er at både elev og lærer ved at det foregående stof er lært. Hvis dette ikke er tilfældet, må det læses eller øves igen.