Prøve & Eksaminationer

Folkeskolens Prøver På AIS kan elever tage FP (folkeskolens prøver) i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, samfundsfag, idræt og fysik/kemi. Disse prøver forløber præcis som i folkeskolen og bliver kontrolleret via undervisningsministeriet.

Fritagelse: Skolen er fritaget fra prøveafholdelse i Kristendomskundskab.

Terminsprøve I 8. klasse afholder vi terminsprøver i løbet af skoleåret.

 

I 9. klasse afholder vi en årlig terminsprøve både mundlig og skriftligt, i dansk, matematik, engelsk, tysk, geografi, biologi samt fysik/kemi/naturfag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *