Undervisningsmetoder

Eleverne på AIS lærer, at det ikke kun handler om at huske oplysninger, for at de kan få en god karakter til eksamen, men det at lære noget er, for at de kan anvende det i livet.

 

Undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Amagers International School følger disse mål.

Hvert år gennemgår skolens lærere Fælles Mål for deres fag, resultaterne af det forgangne års undervisning og justerer herefter Undervisningsplanerne.

 

Sprog:

På AIS, er dansk og engelsk de vigtigste sprog, der tales i hele skolen. Eleverne får en grundig undervisning i det danske sprog, startende fra 1. klasse hele vejen igennem op til 9. klasse, der kulminerer i de officielle danske afgangseksamener.  I 6 - 9. klasse lærer eleverne tysk.

 

Undervisningsform:

Den amerikanske pædagog, forfatter og humanist L. Ron Hubbard, tilbragte mange år med at forske i, hvorfor folk har svært ved at lære. Han isolerede de præcise hindringer for effektiv lærning og forstålse, og han har udviklet en præcis metode, der giver stort set alle studerende en metode til at overvinde disse nøjagtige barrierer for læring.

 

Studiemetoden:

Denne studiemetoden bliver brugt af lærerne på AIS til at løse problemer såsom manglende interesse i et emne, manglende evner, lave prøveresultater og endog vold og eventuel skole frafald. Studiemetoden forklarer fysiologiske symptomer som opstår i klasseværelset, såsom hovedpine, mavesmerter, svimmelhed og træthed. Vigtigst ved studiemetoden er at den kan opdage en elevs manglende evne til at anvende viden. Den studerende skal kunne påvise, hvordan de oplysninger, han studerer, kan bruges i det virkelige liv. Studerende på AIS lærer at studere ikke kun handler om at huske oplysninger for at få en beståelses karakter på en eksamen, men at læring er til anvendelse i livet. I modsætning til hurtig læsning eller udenadslære, som ikke forøger ens evne til at forstå, er denne metoden redskabet, der gør at en person kan fuldt ud forstå og beherske ethvert fag.

 

Bøger om studie systemet:

Der er fem specifikke bøger, som dækker dette: Hvordan man bruger en ordbog, Lær at Lære, Studie evner for Livet, Grammatik og kommunikation, Den grundlæggende studiemanual.

 

Pensum:

Programmet omfatter en undervisningsplan i overensstemmelse med den danske uddannelses-lov og er opdelt i 10 klasser. Studerende er uddannet i alle de grundlæggende fag i den små klasser og går videre til mere avancerede emner i den ældre klasser.

 

Emner:

Emnerne er: engelsk sprog og litteratur, dansk, historie, sport, musik, kunst, kunsthåndværk, matematik, natur og teknik, geografi, biologi, fysik og kemi, tysk og EDB.

 

Afgangseksamener:

Afgangseksamener- (Folkeskolens Afgangsprøve). Pensummet afsluttes med afgangseksamener i slutningen af 9 klasse, FSA (FSA er en forkortelse af Folkeskolens Afgangsprøve. Disse undersøgelser er de anerkendte danske undersøgelser forberedt til og holdt af det danske undervisningsministerium).

 

Årlige eksamener:

Årlige eksaminer afholdes i løbet af foråret fra tredje til ottende klasse. Dog afholdes der mindre eksaminer, for at være grundigheden, rutinemæssigt. På denne måde består den succesfulde studerende flere eksaminer hver uge.

IMG_6540
IMG_6221
IMG_6792-2
IMG_6302-2