Undervisningsmetoder

Eleverne på AIS lærer, at det ikke kun handler om at huske oplysninger, for at de kan få en god karakter til eksamen, men at det at lære noget er, så de kan anvende det i livet.

 

Undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Amagers International School følger disse mål.

Hvert år gennemgår skolens lærere Fælles Mål for deres fag, resultaterne af det forgangne års undervisning og justerer herefter undervisningsplanerne.

 

Sprog:

På AIS er dansk og engelsk de vigtigste sprog, der tales i hele skolen. Eleverne får en grundig undervisning i det danske sprog, startende fra 1. klasse hele vejen op til 9. klasse, hvor vi slutter af med de officielle danske afgangseksamener.  I 6. - 9. klasse lærer eleverne tysk.

 

Studiemetoden:

Denne studiemetode bliver brugt af lærerne på AIS til at løse problemer som f.eks. manglende interesse i et emne, manglende evner, lave prøveresultater og endog vold og at eleven forlader skolegangen. Studiemetoden forklarer fysiologiske symptomer som opstår i klasseværelset, som f.eks. hovedpine, mavesmerter, svimmelhed og træthed. Vigtigst ved studiemetoden er, at den kan opdage en elevs manglende evne til at anvende viden. Den studerende skal kunne vise, hvordan de oplysninger, han studerer, kan bruges i det virkelige liv. Studerende på AIS lærer at det at studere ikke kun handler om at huske oplysninger for at få karakteren "bestået" til en eksamen, men at indlæring er til anvendelse i livet. I modsætning til hurtig læsning eller udenadslære, som ikke forøger ens evne til at forstå, er denne metode det redskab, der gør en person i stand til fuldt ud at forstå og beherske ethvert fag.

 

Pensum:

Programmet omfatter en undervisningsplan i overensstemmelse med den danske uddannelseslov og er opdelt i 10 klasser. Eleverne bliver uddannet i alle de grundlæggende fag i de små klasser og går videre til mere avancerede emner i de ældre klasser.

 

Emner:

Emnerne er: Engelsk sprog og litteratur, dansk, historie, sport, musik, kunst, kunsthåndværk, matematik, natur og teknik, geografi, biologi, fysik og kemi, tysk og IT (EDB).

 

Afgangseksamener:

 Undervisningen afsluttes med FSA afgangseksamener i slutningen af 9 klasse (FSA er en forkortelse af Folkeskolens Afgangsprøve). Disse eksamener er de officielle danske eksamener, der bliver udarbejdet og forberedt af det danske uddannelsesministerium.

 

Årsprøver - årlige eksamener:

Årsprøver eller årlige eksamener afholdes i løbet af foråret fra tredje til ottende klasse. Der afholdes dog rutinemæssigt mindre eksamener for at sikre, at eleven har lært og forstået pensum. På denne måde består den succesfulde studerende flere eksamener hver uge.

IMG_6540
IMG_6221
IMG_6792-2
IMG_6302-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *